onsdag, juni 13, 2007

Barn mobbades ut ur ridklubb av styrelsen

Som grävande skribent har denna, obekväma story rullats upp för mig. Bevisning finns i form av mejl och inspelade samtal. Pinsamt för ansvariga i ridklubben i det lilla stationssamhället i östra Sörmland. Eller vad tycker ni?

Det handlar om vuxna som mobbar barn, något som inte får förekomma, men som förekommer. Ingen på ansvarig nivå vill ”ta” i det för det är så orimligt osannolikt – men ändå helt sant. Läs och begrunda!

Syskonen "Emelie", då 11 år, och "Marcus", då 15 år, (alla namn är fingerade) var båda aktiva och tävlade för G---a ridklubb i flera år. Hösten 2006 utsattes barnen för uppsåtlig och ihållande utfrysning av en av klubbens styrelsemedlemmar, som vi här kan kalla "Anngela". När föräldrarna sade hur de upplevde det hela till klubbordföranden (”herr Teorin”) valde han att försvara Anngela och säga att det var hennes privata handlande och att han som ordförande inte hade med några mejlutskick att göra. Hans konflikträdsla gjorde att han offrade sin heder.

Vad har hänt?
Någon gång under hösten slutade familjen få de kollektiva mejlutskicken från ridklubben vilka innehåller information om alla aktiviteter. Alla i familjen blev utestängda från mejlutskicken – även barnen – som tidigare fått dem till sina egna e-postadresser. Genom efterforskningar har man funnit att familjens e-postadresser togs bort från utskickslistorna någon gång i oktober 2006.

Barnen hade varit aktiva och deltagit i träningar och i sammanlagt tre lag i allsvenskan under 2006, både i hoppning och i dressyr. Strax före jul blev en förälder tillfrågad av barnens lagkamrater (de kamrater som deltagit i allsvenskan), om barnen skulle hänga med på träffen för alla lagdeltagare. Det hade tydligen skickats ut en inbjudan i ett mejl strax före jul som gällde en gemensam aktivitet av lustbetonad karaktär. Men något mejl med inbjudan till detta hade aldrig kommit till Emelie och Marcus. Då förstod man att deras adresser med flit hade tagits bort från utskickslistorna.

Efter diskussion med andra föräldrar bekräftades det att det hade mejlats ut en inbjudan till aktiviteten den 28 december 2006. En av föräldrarna ringde den 12 januari 2007 till klubbordföranden och undrade om det förhöll sig som man fått bekräftat – att barnen inte längre fick mejl från klubben. Föräldrarna sa att de upplevde att den ansvarige för utskicken i klubben, styrelseledamoten "Anngela", medvetet mobbade barnen. Ordföranden blev då mycket brydd. Han sa att han kände till den här aktiviteten eftersom hans egna barn blivit inbjudna. Han påstod att han inte visste att Emelie och Marcus inte hade bjudits in. Han lovade att höra med "Anngela" hur det kom sig.

Omföranden visar sitt (bristande) kurage
Den 15 januari ringde ordföranden upp för att berätta det han hade tagit reda på. Flera i familjen lyssnade till samtalet via högtalartelefon. Herr Teorin sa att det stämde att "Anngela" avsiktligt hade strukit Emelie och Marcus från alla utskickslistor. Enligt ordföranden ville hon ”komma åt familjen Xxxxxx” (barnens efternamn). Plötsligt hävdade han att familjen ännu inte hade betalat medlemsavgiften för 2007 och att detta skulle vara en möjlig orsak till att barnen inte blev inbjudna ....... under år 2006. Ridå!!

Sedan fortsatte han att säga att han visserligen inte stödjer mobbning av barn men att detta alls inte var någon mobbning. Han fortsatte att säga att han inte ämnade lägga sig i denna händelse eftersom just den e-postlistan med de inbjudningarna var "Anngelas" privata e-postlista. Det var inte en officiell lista som alla de andra listorna hon är ansvarig för och regelbundet använder för att mejla till medlemmarna.

Föräldrarna påtalade då att det var konstigt att barnen hade blivit borttagna från ALLA listor eftersom de inte hade fått några mejl överhuvudtaget de sista månaderna. Då blev han tyst. Han fortsatte efter ett tag att säga att klubben som sådan inte hade något som helst med just det arrangemanget för ryttare i allsvenskelagen att göra. Han tillade att barnen visst skulle få komma med på utskickslistorna igen om de aktivt anmälde sitt intresse till "Anngela".

Mycket riktigt, den 17 januari kom ett mejl där familjen uppmanades anmäla sitt intresse om den på nytt ville ta del av alla informationslistor som skickas ut via mejl.

Den 25 januari ringde en av föräldrarna upp ordföranden igen och påpekade att mobbningen fortsatte eftersom barnen aktivt måste be om att få komma med på listorna igen. De hade ju blivit strukna utan att be om det. Och för flera år sedan när de anslöts till listorna hade de inte behövt be höga vederbörande om tillstånd. Dessutom fick han frågan om hur barnen skulle förstå skillnaden mellan privata listor som gick ut till utvalda personer och officiella listor – alla listor skickades ju från en och samma styrelseledamot. Om inte de vuxna kunde inse skillnaden, hur skulle då barnen göra det? Det kunde han hålla med om, men han hade fortfarande inget att anmärka på att det gjordes en skillnad mellan "Anngelas" privata och officiella listor. Han tyckte att någon utfrysning absolut inte hade ägt rum.

Vad är egentligen mobbning?
Det finns många kriterier för mobbning. Här är tre som stämmer in på det som dessa barn råkat ut för:

- utebliven information
- uteblivna kallanden till möten
- kränkande särbehandling

Barnen har alltså blivit mobbade. Det blir inte bättre av att mobbningen har skett av en vuxen som utnyttjat sin maktposition i en ridklubb – i en verksamhet som bedrivs för barn. Dessutom hålls hon om ryggen av en feg ordförande som inte törs ta ställning.

Enligt Barnombudsmannens jurist Cecilia Sjölander är det inte är tillåtet att agera på det här viset. Dessa frågor måste ut i dagsljuset just för att det är barn som drabbas. Vidare säger hon att detta är under all kritik. Om det finns två olika meddelandesystem och om någon väljs bort från den privata listan av en person i maktposition, är det ett tydligt fall av mobbning.

Understödjer kommunen mobbare ekonomiskt?
G---a ridklubb får en ansenlig summa pengar i bidrag från kommunen varje år (flera hundra tusen). Ska en sådan här klubb ha rätt till bidrag? Denna barnmobbning kanske även kan intressera kommunen så att en redogörelse på sikt inkrävs över hur ärendet har hanterats och slutförts, för att fler bidrag ska betalas ut.

Hur gick det?
Barnen har inte fått någon ursäkt från vare sig "Anngela", ordföranden eller övriga styrelsen efter denna händelse. De agerar precis som strutsen och ”kör vidare”, låtsas glömma och tycker säkert att de gör ett utmärkt jobb. Men för de egna samvetena vore det på sin plats med en ursäkt och ett aktivt, offentligt ställningstagande där styrelsen avsätter "Anngela". Det vore det enda sättet för herr ordförande att återupprätta sin heder.