torsdag, januari 07, 2010

Olika lagsystem som förklaring?

Under min studietid på universitetet så ingick en delkurs i juridik i utbildningen. Vi studenter rös av fasa när föreläsaren för dagen redogjorde för rättssystemen i Mellanöstern. Hon berättade att det i dessa länder inte alls är konstigt att man måste ha lagar som t.ex. föreskriver att man hugger av handen på en tjuv. Hon sade vidare att i dessa länder är hela samhällsstrukturen så barbarisk och hårdnackad och har varit så i årtusenden, att skulle man ha mildare straff än handavhuggning skulle ingen respektera att det är förbjudet att stjäla.

Som sagt, alla vi i klassrummet rös när vi hörde det först, men även om hon som den naturligaste sak i världen rättfärdigade och förklarade detta helt utan några fördomar om hur man "borde" tycka (dvs. vara politiskt korrekt) hade vi svårt att smälta det.

Idag, tio år senare, har jag förstått vad hon menade. Det är därför de utifrån kommande till Sverige med dessa kulturer i ryggraden flinar åt det svenska rättsväsendet och "kör sitt eget race". Vårt rättssystem står helt enkelt inte i samklang med deras mångtusenåriga värderingar. Denna doktorand som föreläste för oss för tio år sedan var helt klarsynt i denna fråga. Varför har inte de politiker som beslutat om multikulturalismen haft insatta och kunniga rådgivare som kunna påpeka detta och möjligen förutspå detta scenario?

Men går det att ha parallella rättssystem i ett samhälle beroende på bakgrund, hårdare straff för "stålnackar" och mildare för "mesproppar"? Svaret är givetvis nej. Alla ska var lika inför lagen - även om så inte är fallet idag. Begås nu brott av inflyttat folk är det inte bara så att svenska lagar och påföljder är mjäkiga, förövare av annan etnisk bakgrund åtnjuter närapå en immunitet som liknar diplomaternas, då de kan smäda och "leva runt" utan att lagar följs rakt av i den politiska korrekthetens namn.

Det största problemet här och nu är att gå vidare och ta av skyddsglasögonen. Handling och klokhet är det som gäller i det inferno som blivit resultatet bl.a. i Malmö och andra "bilbrännarförorter".

Inga kommentarer: